Jakie formalności przy budowie domu

Dodane przez w Mar 16, 2012 w Budownictwo, Mieszkalnictwo

Jakie formalności przy budowie domu

Planując budowę swojego domu, musimy dokonać szeregu formalności, odwiedzić wiele urzędów i sporządzić niemało pism i wniosków. Na pewno po wyborze odpowiedniej działki, gdzie chcielibyśmy wybudować swój wymarzony dom, należy pierwsze kroki skierować do urzędu gminy lub miasta celem sprawdzenia, czy nasza działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego i czy według niego teren ten przeznaczony jest na budownictwo jednorodzinne. Jeśli okaże się, że to miejsce nie jest objęte planem, należy wystąpić do urzędu o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu naszej działki. Jeżeli z kolei okaże się, że nasza działka dodatkowo figuruje w ewidencji jako działka rolna, należy uzyskać stosowną decyzję o wyłączeniu tej działki z produkcji rolnej – co uzyskamy w Starostwie Powiatowym. Gdy już przebrniemy przez ten etap, następnie udać się powinniśmy do Wydziału Geodezji, by uzyskać tam mapę geodezyjną do celów projektowych – powinna być ona odpowiednio zaktualizowana przez uprawnionego geodetę. W tym momencie możemy dokonać wyboru projektu naszego domu, przy czym możemy zakupić gotowy już projekt, co jest opcją najtańszą, zamówić specjalny projekt, co na pewno będzie generowało znacznie wyższe koszty. Jest też opcja pośrednia – kupujemy gotowy projekt domu oraz zlecamy architektowi dokonanie w nim takich poprawek, by dostosować przyszły dom optymalnie do własnych potrzeb i oczekiwań. Posiadając już projekt domu, możemy rozpocząć kolejny etap – złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu. W tym celu w Starostwie składamy wszystkie wymagane prawem dokumenty, wśród których powinny znaleźć się projekt budowlany, oświadczenie, że jesteśmy dysponentem danej nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy działki oraz wszelkie inne dokumenty i oświadczenia, które będą w tym celu wymagane. Po uzyskaniu już pozwolenia na budowę, wybieramy osobę, która będzie nadzorowała cały proces budowy, czyli kierownika budowy, odpowiednią ekipę i rozpoczynamy budowę domu.